DOLE מזכירה למעסיקים את כללי השכר ליום העבודה

מפעל בגדים

עובדי קבצים, שבחרו להמשיך לעבוד למרות ההסגר הקהילתי המשופר (ECQ), ממהרים לייצר ציוד מגן אישי (PPE) להפצה לעובדי קו בחזית בבתי חולים שונים במפעל בבית חרושת בעיירה טייטאי, מחוז ריזאל. (צילום: טד אלג'יב / AFP)

MANILA, הפיליפינים - משרד העבודה והתעסוקה (DOLE) הזכיר ביום שישי למעסיקים במגזר הפרטי לשמור על שכר המנדט ביום העבודה, 1 במאי, חג רגיל.בייעוץ שהוציא מזכיר ה- DOLE סילבסטר בלו השלישי, אמר כי יש לשלם לעובדים שעבדו ביום האמור כפול משכרם היומי בשמונה השעות הראשונות.בעבודה שנעשתה מעבר לשמונה שעות (עבודה בשעות נוספות), ישולם לו / היא 30 אחוז נוספים מהתעריף השעתי ביום האמור, אמר בלו בייעוץ שלו.

בינתיים, יש לשלם לעובדים שעובדים בחופשה רגילה שתחל ביום המנוחה שלו 30% נוספים משכר הבסיס שלו בשווי 200%.עבור עבודות שנעשות מעבר לשמונה שעות (עבודה בשעות נוספות) במהלך חופשה רגילה הנופלת גם ביום המנוחה שלו / ה, ישולם לו / היא תוספת של 30% מהתעריף השעתי ביום האמור, כך נכתב ביועץ.

בינתיים, מי שלא יתייצב לעבודה ביום העבודה עדיין צריך לשלם 100 אחוז ממשכורתו עבור אותו יום.

המועצה הוסיפה כי מפעלים שנסגרו לחלוטין או הפסיקו את פעולתם בתקופת ההסגר הקהילתי על רקע המגיפה פטורים מתשלום דמי החג.זה